Röd äldre timmerlada, två dörrar av mindre  modell med en enkel trapp upp till dörren, vinterbild.

Kungsladan

  • Besöksadress: Rankhyttan, 79124 Falun

På sin flykt undan danskarna gömde sig Gustav Vasa i en lada, numera kallad Kungsladan, förklädd till bonddräng.

Boka

Beskrivning

Genom ett kungabrev från 1668 bevaras ladan som ett rikets monument. I närheten står en kornskruv, gamla tiders silo.