CBIS 898845

Kulturum -våra andliga rötter, Rättvik

Utställning om våra andliga rötter. I Bergets stilla miljö kan man ta del av och begrunda hur det andliga livet alltsedan Ansgars dagar inspirerat till kulturella och sociala insatser. Frivillig avgift.

Beskrivning

Under medeltiden var fr a klostren de stora kulturbärarna. Men inte minst genom pilgrimsresorna fick många svenskar influenser som sedan omsattes i hemlandet. Efter reformationen ledde bl a husförhörsseden till att grundläggande kunskaper i läsning betraktades som värdefulla och de första läseböckerna var katekesen och Bibeln.
Utställningen sätter också in Stiftelsen Bergets verksamhet och dess ekumeniska kontakter i detta sammanhang. Utställningen har designats av den norska konstnären Anne Nordbö-Steinberg. Docent Mereth Lindgren ansvarar för de historiska fackuppgifterna och har tillsammans med etnolog Maria Björkroth skrivit texterna.