Byggnaden skymtar i bakgrunden.

Kulturum -våra andliga rötter, Rättvik

  • Telefon: 0248-79 71 70
  • Hemsida: www.berget.se
  • E-post: david@berget.se
  • Besöksadress: S:t Davidsgården & Meditationsgården, 79591 Rättvik
  • Öppettider: Tis, tors-sön 14:00-16:00, onsdagar 14:00-15:00. Måndagar stängt.

Utställning om våra andliga rötter. I Bergets stilla miljö kan man ta del av och begrunda hur det andliga livet alltsedan Ansgars dagar inspirerat till kulturella och sociala insatser. Frivillig avgift.

Boka

Beskrivning

Under medeltiden var fr a klostren de stora kulturbärarna. Men inte minst genom pilgrimsresorna fick många svenskar influenser som sedan omsattes i hemlandet. Efter reformationen ledde bl a husförhörsseden till att grundläggande kunskaper i läsning betraktades som värdefulla och de första läseböckerna var katekesen och Bibeln.
Utställningen sätter också in Stiftelsen Bergets verksamhet och dess ekumeniska kontakter i detta sammanhang. Utställningen har designats av den norska konstnären Anne Nordbö-Steinberg. Docent Mereth Lindgren ansvarar för de historiska fackuppgifterna och har tillsammans med etnolog Maria Björkroth skrivit texterna.