Teckning som visar gamla hus.

Kultur- och Naturstigen Våghalsen Finnäset

  • Öppettider: Besök på egen hand.

En 4,5 km lång kultur- och naturstig för dig som är intresserad av natur och hur det förr såg ut i denna trakt.

Boka

Beskrivning

Längs stigen finns numrerade skyltar och motsvarande nummer med tillhörande beskrivning finns i en guidebok. Guideboken finns att köpa på Ludvika Bibliotek.
Kartskiss över leden - se bild nedan.