Kristine Kyrka

Den är ett av Sveriges mäktigaste renässansverk. Uppförandet av Kristine kyrka var en förutsättning för att Falun skulle beviljas sina stadsrättigheter.

Beskrivning

Kyrkan uppfördes under åren 1642-1655 som den "nya stadens kyrka". Interiören är ett barock- och renässansverk som domineras av karolinerblått och sandstensrött med förgyllda utsmyckningar. Kyrkan har också två förnämliga orglar från 1906 och 1982. Kyrkan ligger centralt i Falun vid Stora Torget.

Fakta

  • Handikappvänligt
  • Framkomlighet för synskadade
  • Leisure Cycling