CBIS 5988485

Kringelkroken - Hälsostigen - Vandringsled

Längd: ca 6 km Kringelkroken är en 1 km lång belyst och handikappvänlig vandringsled på Västerdalälvens östra strand i Malung, fortsättning på Kringelkroken är Hälsostigen, en 5 km lång stig, som efter det gamla järnvägsspåret viker av ner mot älvstranden igen mellan sjöarna Hallsjöviken och södra Mosjön.

Boka

Beskrivning

Älvstranden består av sandås som sträcker sig hela vägen upp till Valleråsänget, där stigen viker av söderut igen och avslutas.
Eftersom Hälsostigen går genom hagmarker med kor och hästar är det viktigt att befintliga grindar stängs efter passage. Eventuella hundar måste hållas kopplade eller under noggrann uppsikt.

Kringelkroken, en stig längs Västerdalälven, är numera en del av ett projekt, kallat Hälsostigen. Detta projekt är skapat av Rotary och har utförts i samarbete med Malung-Sälen kommun. Hela stigen leder från skylten vid stora bron över älven till Vallerås, möjlighet att gå av och på stigen längs hela sträckan.
Meningen med termen Hälsostig är uppenbar, man ska kunna gå i vacker natur i kombination med att man samtidigt får motion.

Fakta

  • Sommar