Faluån och ett svart järnstaket i förgrunden, på andra sidan ån en byggnad med röd putsad fasad och slaggstens grund, bro och byggnader i bakgrunden.

Kopparvågen

  • Besöksadress: Hälsingtorget, Falun

Kopparvågen som institution kom till 1633. Den koppar som bergsmännen tillverkade i sina hyttor skulle vägas in. Kronan skulle ha en årlig avgift samt en tullavgift.

Boka

Beskrivning

En tidigare vågbyggnad förstördes vid branden 1761. Den nuvarande byggnaden uppfördes 1774-75.

Vägningen av koppar upphörde 1873, men vågböcker finns bevarade för tiden 1633-1873. På stenfoten mot ån finns vårflodsmärken som visar höga vattenstånd vid översvämningar i staden. Idag används Kopparvågen av Dalarnas museum.