CBIS 268660

Knivaåns dalgång

Knivaåns dalgång är ett mycket intressant område.

Beskrivning

Vid Staberg finns väldiga slaggvarp, rester av kallrostar, vändrostar och hyttor, liksom exempel på arbetarbostäder och bergsmansprakt utöver det vanliga.