CBIS 244647

Kättbo Kapell och minnessten

Från 1805. Venjans gamla altaruppsats och predikstol. Från kapellbacken har man en underbar utsikt över Kättbo och Kättbosjön. En minnessten är rest över skidlöparna Lars och Engelbrekt, vilka hann upp Gustav Vasa i Sälen.