En röd äldre träbyggnad.

Karlströmska gården

  • Besöksadress: Gruvgatan 22, 26, 791 62 Falun

Karlströmska gården är en av de äldsta gårdarna i Falun. Den uppfördes redan i mitten av 1600-talet.

Boka

Beskrivning

En äldre hantverksgård med bostadshus och flera uthus. Flyttades norrut från hörnet Gruvgatan/Konstvaktaregatan till nuvarande plats (Gruvgatan 22, 26) vid breddningen av gatan cirka 1960.

De av, roströken svartfärgade timmerhusen ger en god bild av hur trähusbebyggelsen i Falun tedde sig för inte så länge sedan.