CBIS 5989651

Kåres Väg - Vandringsled

Kåres Väg är en 20 km lång vandringsled mellan Torsång och Falun. Det är en av de ursprungliga vägarna som Torsångsborna använde då de färdades till Tiskasjöberg för att bryta koppar i det som blev Falu Koppargruva. Enligt sägnen var det en bock med sina röda horn (efter bökande i vitriolhaltig rödmull) som ledde vägen till upptäckten av gruvan.

Boka

Beskrivning

Vägen har återskapats i samarbete mellan hembygdsföreningarna i Torsång och Aspeboda samt Stiftelsen Kopparberget. Idag är det en vandringsled genom en kulturhistorisk bygd som är rik på kulturhistoria ända från 9000 år sedan och fram till idag.

Utmed leden finns ett 40-tal skyltar på vilka kulturhistoriskt intressanta platser är beskrivna. Du kan starta antingen vid Församlingshemmet i Torsång eller vid Falu Koppargruva.

Fakta

  • Barn & Familj
  • Sommar