Två personer paddlar kanot.

Kanotled: Näs - Tyttbo

Kanotleden längs Dalälven följer älvens sträckning från Näs kraftstation till Stadarna där man kan fortsätta ut över Färnebofjärden och vidare ut till havet vid Älvkarleby.

Boka

Beskrivning

Delen genom södra By bjuder på paddling mellan de 7 små öar som utgör Bysjöns naturreservat. Det är lätt att hitta sin egen badvik eller rastplats här.

På Bysjöholmarna häckar bland annat fiskgjusen. Vi hoppas att Ni visar hänsyn speciellt under häckningssäsongen.

Efter Leknäsforsen når man Österviken som omges av en levande jordbruksbygd med flera små byar. Efter Hovnäs färja går Dalälven in i en vildare del med tre forsar som utgör Tyttbo forsfiske och som är en del av Färnebofjärdens nationalpark. Under denna del finns utmarkerade iläggs- och upptagsplatser markerade på kartan då det inte rekommenderas att man paddlar genom forsarna.

En färdbesrivning finns att hämta på turistbyrån samt på nätet. Se länk.

Kanotuthyrning hos Falkuddens camping 0226-700 71, Avesta kanotcenter 0226-511 19