dala järna kyrka

Järna Kyrka

Järna kyrka som ursprungligen byggdes 1822 drabbades av en förödande anlagd brand natten till den 10 december 1978. Endast torn- och långhusmurar stod kvar och en till det yttre nästan oskadd sakristia. Kyrkan återuppbyggdes, och återinvigningen skedde i maj 1982.

Beskrivning

Den uppbyggda kyrkan påminner i mycket om den gamla, exteriören är densamma men kyrkorummet är mera anpassat till tiden. Intrycket man får är ljust och öppet. Den gamla sakristian som inte eldhärjades är nu ombyggd till lillkyrka. Sakristia och brudkammare finns nu under läktaren i anslutning till huvudingången

Fakta

  • Kyrkligt