Berg och skog.

Hykjeberget - Naturreservat

Berget är ett naturreservat och ett populärt utflyktsmål, mycket tack vare utsikten och den säregna floran. Prinsparets bröllopsgåva (Prinsparets bänk) är även placerad här.

Boka

Beskrivning

Längd: 2 km och 5 km.

Markeringar: Leden är markerad med rödfärg.

Svårighetsgrad: 5 km krävande, 2 km medelsvår.

Känslan av vildmark och orördhet är stark på Hykjeberg, trots att skogarna på och runt berget länge påverkats av mänskligheten. Redan för 10 000 år sedan jagade människorna i området, fångstgropar har påträffats i Pers-Grav. Ved och virke har också hämtats i området, samt att marken använts som betesmark för kor och getter.

Hykjebergets branter syns väl i området runtikring, från toppen stupar berget lodrätt ner. Klippväggarna är omgivna av skog och markerna täcks av mossor och blåbärsris. Sällsynta växter kan hittas på gamla, nedfallna träd som fått vara ifred. På toppen växter tallar.

Hykjeberg har omnämnts av bland annat Linné när han 1734 besökte platsen och beskrev floran nedanför bergsstupet.

Den höga bergsväggen är även ett populärt mål för erfarna klättrare. För klättrare gäller speciella regler i reservatet som finns på informationstavlan vid den övre parkeringen.

Vägbeskrivning

Till den övre parkeringsplatsen, 2 km t/r till toppen: Från Älvdalens centrum, kör norrut på RV70. Efter tre kilometer, sväng höger mot Sveg/Klitten. Följ skyltar mot Klitten i nästa korsning, kör genom byn Klitten. Fortsätt på grusvägen, följ den hela vägen fram till Hykje fäbod. Håll vänster. Fortsätt fram till vändplanen som också är parkering.

Till den nedre parkeringsplatsen, 5 km t/r till toppen: Från Älvdalens centrum, kör norrut på RV70. Efter tre kilometer, sväng höger mot Sveg/Klitten. Följ skyltar mot Klitten i nästa korsning. I Liden, sväng höger till Nässjövägen. Fortsätt till Y-korsningen, håll vänster fortsatt på Nässjövägen. Forstätt fram till vändplanen och parkera där.