Ticka

Hundfjället

Skogen är så gott som orörd här och är en mycket värdefull naturskog, med många hotade lavar, tickor och insekter som är knutna till denna naturtyp.

Beskrivning

Hundfjällets naturreservat ligger 5 km söder om Tandådalen på Hundfjällets sydsluttning. Lättast nås det dock från vägen Hammarsbyn - Rörbäcksnäs, varifrån en skogsbilväg går norrut mot reservatets södra gräns. Detta är ett fjällskogsreservat på 560 hektar. Den södra delen av området utgörs av ett omfattande ravin komplex.

Fakta

  • Sommar