Holmsjöarna

Holmsjöarna

Holmsjöarna är ett naturreservat med 3 sjöar, Stora och Lilla Holmsjön och Vasstjärn. Med sina 274 ha är det Borlänges näst största naturreservat. Huvudsyftet med det här naturreservatet är att bevara det rika fågellivet. Holmsjöarna hör till Dalarnas främsta fågelsjöar.

Beskrivning

Här finns en för regionen ovanligt artrik vattenvegetation och 160 stycken fågelarter har observerats, varav ett 80-tal kan räknas som häckfåglar. Du kan själv följa fågellivet året runt från flera fågeltorn.