Vy över del av reservatet.

Holmsjöarna

Holmsjöarna är ett naturreservat med 3 sjöar, Stora och Lilla Holmsjön och Vasstjärn. Med sina 274 ha är det Borlänges näst största naturreservat. Huvudsyftet med det här naturreservatet är att bevara det rika fågellivet. Holmsjöarna hör till Dalarnas främsta fågelsjöar.

Boka

Beskrivning

Här finns en för regionen ovanligt artrik vattenvegetation och 160 stycken fågelarter har observerats, varav ett 80-tal kan räknas som häckfåglar. Du kan själv följa fågellivet året runt från flera fågeltorn.

Vägbeskrivning

Åk sydöst från Borlänge centrum på riksväg 70 och ta den andra avfarten i rondellerna. Ta avfarten till Dalarna Airport och Romme och sväng sedan av mot vänster och travbanan på Överstevägen. Sväng till höger mot Rommeholen och kör rakt på på Holm (väg 789), sväng sedan vänster in på Elins väg (väg 806). Naturreservatets parkering ligger på höger sida av vägen.