En kvinna och ett barn står och klappar får i en hage.

Håns Naturreservat

Hån Finnby ligger på en västsluttning mot sjön Hån på 350 meters höjd, på vägen mellan Fredriksberg och Nås/Lindesnäs. Reservatet omfattar 53 ha betesmark och en mindre slåtteräng.Genom reservatet leder kyrkstigen mellan Fredriksberg och Nås.

Boka

Beskrivning

Hån Finnbys historia går tillbaka till den tid då svedjefinnar flydde Finland och bosatte sig i ödemarkerna i det mellansvenska granskogsbältet. Omkring 1620 upptog en svedjefinne från Savolax, Hans Nikarainen, ett torp på en västsluttning mot sjön Hån. Det var det första torpet, i det som skulle bli Hån Finnby. Hån Finnby är en av de äldsta byarna på Säfsens Finnmark.

I reservatet finns lämningar efter de gamla finntorpen, åkerrösen och gamla stengärsgårdar. I ytskiktet kan man också se spåren efter gamla åkertegar och fornåkrar. Under en epok tog man i Hån emot större och mindre kreatur på sommarbete från Leksand och Ål.

Den långa hävden med lieslåtter och mulbete har gynnat en flora som idag bland annat består av blåklocka, blodrot, prästkrage, revfibbla, gråfibbla, slåtterblomma, tätört, ärenpris, bockrot och vårbrodd.
I månadsskiftet juli-augusti, då växterna fröat av sig, slås slåtterängen och vägkanterna genom byn med lie.

Kor och får håller idag den gamla beteshävden levande och håller rent kring de gamla lämningarna, så att de är väl synliga för besökare. I en av beteshagarna mot sjön finns en liten naturlig badplats, för den badsugne.

Det finns möjlighet att beställa guidning bland djuren i beteshagarna.

.

Vägbeskrivning

FRÅN LUDVIKA
Följ väg 245 mot Hagfors/Fredriksberg. Notera fyrvägskorsning i Sunnansjö (det är lätt att missa skyltningen), tag höger. I Fredriksberg, strax efter kraftig högerkurva, vid Fredriksbergs skola, tag höger mot Nås/Lindesnäs. Följ vägen ca 6 km, då är ni framme i Hån. Här öppnar sig landskapet med beteshagarna, hackslogen och de medeltida åkertegarna. Vid vägen finns en parkeringsplats med informationsskyltar.

FRÅN R26 VID TYFORS
Följ väg 245 mot Fredriksberg/Ludvika. Kör genom Fredriksberg. Sväng vänster mot Nås/Lindesnäs. Följ vägen ca 6 km, då är ni framme i Hån. Här öppnar sig landskapet med beteshagarna, hackslogen och de medeltida åkertegarna. Vid vägen finns en parkeringsplats med informationsskyltar