Sång leder genom solig skogsmark.

Hamra Nationalpark

Hamra Nationalpark ligger i ett vågigt urbergslandskap och består av skog, myr och vattendrag. Nationalparken är 1383 hektar stor och den äldsta delen av parken från 1600-talet är en av få orörda skogar i mellersta Sverige. I gamla och döda träd lever många av urskogens djur och växter.

Beskrivning

Huvudentrén
Vid huvudentrén börjar urskogslingan som går genom hela den gamla delen av nationalparken där skogen är som äldst. Härifrån kan du vandra runt en myrslinga där du bland annat passerar ett brandfält. Från huvudentrén tar du dig också fram till en fin utsiktplats via en bredd ramp. Från den platsen i gammalskogen har du en bra utsikt över Svansjön.

Myrentrén
Från myrentrén kommer du till utsikttornet där du har fin utsikt över myrlandskapet. Här böjar också den långa myrslingan som går genom orrarnas, tranornas och vitmossans rike. Från myrentrén kan du hoppa på Hamraleden som går tvärs genom parken.

Svartåentrén
Ta Svartåslingan genom gammal skog och gå på blankslipade hällor utmed en å. Hällorna är som gjorda för matsäckspauser eller för att spana efter utter och strömstare i forsvirvlarna. Från entrén kan du gå den 10 km långa vägen tvärs genom nationalparken till Huvudentrén via Hamraleden.

Fakta

  • Barn & Familj
  • Sommar