En kyrka och några träd.

Hagakyrkan

Hagakyrkan i Borlänge kallades vid invigningen 1936 "Borlänge - Domnarvets församlingshem".

Boka

Beskrivning

Först 1972 ändrades namnet till Hagakyrkan. Den växande befolkningen i Borlänge och Domnarvet hade länge önskat en egen gudstjänstlokal.

Den lösningen som kom till stånd var mycket ovanlig; ett samarbetsprojekt mellan Stora Tuna församling och Stora Tuna kommun. Det byggdes två långa huvudbyggnader, den högra för kommunala, den vänstra för kyrkliga ändamål. Husen förenades genom en portalanordning, "gallerian".

Kyrkdelen inrymde en stor kyrksal, lokaler för pastorsexpeditionen och församlingsverksamhet samt en vaktmästarbostad som senare togs i anspråk för verksamhet.