Headframe in red wood.

Gruvlaven i Intrånget

Nordeuropas högsta trälave, 25 meter hög, byggd 1912. Gruvans djup vid schaktet är 487 meter. Järnmalmen som bröts bestod av magnetit med kontinuerlig brytning från 1300-talet till 1969.

Boka

Beskrivning

Nyckelinformation: Följ instruktionerna som står på dörren.