Badstrand och hopptorn och vatten i bakgrunden

Grundsand badplats

Men badpärlan Grundsand vid Nässjön erbjuder vacker miljö men också svalkande vatten i värmen. Förbjudet att dyka från hopptornet. Från och med måndag 6 juli 2020 är det förbjudet att dyka från hopptornet vid badplatsen. Efter undersökning av bottendjupet inför kommunen dykförbud från det tio meter höga hopptornet. Det innebär att all dykning med huvudet före är förbjudet från och med tornets betongfundament och uppåt. Hopptornet stängs även av för hopp högre än 3 meter. Enligt Myndighetens för samhällsskydd och beredskap ska ett hopptorn på tio meters höjd ha ett vattendjup på 5 meter. Det senast uppmätta djupet är endast på 3 meter. Det grunda vattnet under hopptornet utgör en olycksrisk. För att inte riskera att någon skadas inför kommunen dykförbud från hela hopptornet. Däremot är det fortfarande tillåtet att hoppa med fötterna före från tremetersavsatsen. Alla hopphöjder ovan tre meter är helt avstänga.

Boka

Beskrivning

Det finns omklädningsrum, hopptorn, slogbod, brygga och rutschkana.

Bra att veta

  • Barn & Familj
  • Sommar

Vägbeskrivning

Från Älvdalens centrum: Kör norrut på Dalgatan/väg 70.
Sväng höger vid Rots skans mot Klittenvägen. (Skyltat Klitten)
Sväng höger vid nästa Y-korsning & följ skylt mot Klitten.
Sväng höger till Badvägen & följ vägen tills ni kommer till Grundsand.