Utsikt över Rättvik.

Gränssten Rättvik-Mora

Gränsstenen mellan Rättvik och Mora står uppställd på södra sidan av Rv 70 strax bortom Ickholmen (ca 12 km NV om Rättvik).

Boka