En stor fabriksbyggnad i slaggtegel och tegel, skorsten till vänster.
Staket i framkant, en stor fabriksbyggnad i slaggtegel och tegel.

Vitriolverket

Visa kartan

Vid Östanforsån ligger ett industrikomplex norr om Hanrövägen. Närmast vägen ligger fd vitriolverket, en stor fabriksbyggnad i slaggtegel och tegel från 1917.

Visa mer Visa mindre

Mer information

Länkar