En stor fabriksbyggnad i slaggtegel och tegel, skorsten till vänster.

Vitriolverket

Vid Östanforsån ligger ett industrikomplex norr om Hanrövägen. Närmast vägen ligger fd vitriolverket, en stor fabriksbyggnad i slaggtegel och tegel från 1917.

Boka

Beskrivning

Norr därom ligger den gamla koppar-och zinkhyttan.

Vid infarten står ett portvaktshus med vällingklocka och vid ån ligger en kraftstation i tegel samt den unika silverhyttan från 1884.