En röd trälave.

Vintjärns gruvor

Vintjärns gruvfält upptäcktes 1725. Samma år bildades ett bolag för att bearbeta fyndigheten.

Boka

Beskrivning

1731 förvärvade Stora Kopparberg två andelar i gruvan men först 1937 blev Stora Kopparberg ensam ägare till gruvan. Vintjärn försåg Svartnäs och senare huvudsakligen Åg med järnmalm.

Gruvdriften upphörde 1979. Från äldre tid finns idag kvar gruvhålen, en lave, en äldre gruvarbetarbostad (Solgruvestugan) och en transformatorbyggnad i slaggsten. En minnesten är uppsatt efter Olof Andersson från Gräsbackatorp som fann fyndigheten 1725. Enstaka guidade visningar under sommaren.