Skvalpande vågor slår in mot stenstranden med tallar bakom stranden.

Tisjön

Biskopsbyns största fäbodar, med bevarade gärdesgårdar, bebyggelsen uppdelad i två täta husanhopningar samt spridda fäbodställen.

Boka

Beskrivning

I området finns 14 bostugor och stort bestånd av bevarade ekonomibyggnader. Slaggvarp och blästerugnsrester efter lågteknisk järnframställning antyder verksamheter som kan ha
föregått och bidragit till fäbodens lokalisering.