Äng med lada.

Storön Alvik

Storön är en bergig och obebyggd holme som ligger i Byrviken. Området innehåller såväl odlingsmark som ängs- och hagmark samt gammelskog och artrika strandkärr. Norra delen av ön är naturreservat. Alviken runt - 7 km vandringsled runt Alviken.

Boka

Beskrivning

Fakta om Storön:
Bildades: 1997
Storlek: 37 ha
Kommun: Leksand
Läge: Reservatet ligger i Byrviken ca en km söder om Siljansnäs samhälle.

Tornfalk, hornuggla, sånglärka och ringduva är karaktärsarter i odlingslandskapet. Här finns en mycket strövvänlig natur.
Ön har förbindelse med fastlandet i byn Alvik. Ett vackert odlingslandskap med hölador och stigar som leder genom hagmarker, gammelskog och björkhagar.