Särna kyrka inne.

Särna nya kyrka

Tidigare kyrka i Särna var Särna gammelkyrka som fortfarande står kvar, men som övergavs när den nya kyrkan byggdes. Nya kyrkan började byggas på 1860-talet, men invigdes först på Mikaelidagen 1879.

Boka

Beskrivning

Natten till den 12 februari 1893 brann nya kyrkan ned. Nuvarande träkyrka byggdes 1893-1895 efter ritningar av arkitekt P J Ekman. Vid en restaurering 1914 fick kyrktornet en slankare form och ett tornur installerades. Vid en ombyggnad 1958 höjdes tornet ett tiotal meter och försågs med ett nytt tornur.
Kyrkan består av rektangulärt långhus med ett smalare rakt avslutat kor i öster. I söder finns ett vapenhus, i norr en sakristia och i väster ett kyrktorn. Ytterväggarna är klädda med vitmålad stående träpanel.

I tornet hänger två klockor, gjutna 1893 och 1894, sedan de äldre – av vilka den mindre härrörde från gammelkyrkan – smält ned i samband med branden.