Gult kapell och bilväg intill

Salemkapellet

Förutom Gudstjänster på främst söndagar håller Baptistförsammlingen i bl a scoutgrupper, kvinnoföreningen Dorkas, Bibel- & Bönesamling.

Boka

Beskrivning

Älvdalens Baptistförsamling, bildad 1854 och idag den näst äldsta baptistförsamling i Sverige med obruten verksamhet, har idag drygt 60 medlemmar och ett kontaktnät rymmandes flera tusen av våra medborgare i Älvdalen, såväl ort som kommun. Församlingen är ansluten till Svenska Baptistsamfundet, och därigenom vidare till de världsvida gemenskaperna i Europeiska BaptistFederationen och Baptist World Alliance.