Rövarbergsgrottan 2011

Rövarbergsgrottan

O Ulvsjön. Sägnen berättar att Rövarbergsgrottan ska ha bebotts av stigmän (stråtrövare).

Boka

Beskrivning

Om detta har Anders Torgils skrivit boken Rövarbergs-grottan.