En fin stig som solen skiner på.

Naturreservat - Leksands Kommun

I Leksand finns ett flertal naturreservat, varav 13 har bildats av kommunen. Några är stora, runt 100 hektar medan det minsta endast är 0,7 hektar. Många är tätortsnära -Digerberget, Nybodalen och Lugnet-Barkdal. Andra är stora naturskogsreservat och ligger längre bort från vägar - Korantberget, Granåsen och Kägelberget hör till dem.

Boka

Beskrivning

Det finns fler sevärda naturområden än de som har skyddats som naturreservat. Kommunen har också anlagt vandringsleder och promenadstråk för att underlätta att komma ut i naturen.

Se kommunens hemsida för mer information.