Sommarbild på Kyrkhärbret i Älvdalen

Kyrkhärbret i Älvdalen

Sveriges 3.e äldsta timmerbyggnad.

Boka

Beskrivning

Kyrkhärbret i Älvdalen är daterat till år 1285, genom s.k. dendrokronologisk metod. Det är Sveriges 3:e äldsta timmerbyggnad vad man känner till idag. Den äldsta finns i Ingatorp i Småland och eldhuset på Zorns gammelgård är daterat till år 1237.

Runt dörrpartierna kan man se ornamentik från tidig medeltid, detta kan ni se på bilderna. Och på timmerväggarna finns det även några dalrunor inristade.

I kyrkhärbret samlade och förvarade prästen den tiondel av bondens årliga skörd, som prästen uppbar som lön.

Byggnaden bredvid är en loftbyggnad som har tillhört Älvdalens prostgård sedan den första kyrkoherdebostaden byggdes 1585. Det finns två rum både på nedre och övre plan.