Faluån och ett svart järnstaket i förgrunden, på andra sidan ån en byggnad med röd putsad fasad och slaggstens grund, bro och byggnader i bakgrunden.

Kopparvågen

Falun, Hälsingtorget

Kopparvågen som institution kom till 1633. Den koppar som bergsmännen tillverkade i sina hyttor skulle vägas in. Kronan skulle ha en årlig avgift samt en tullavgift.

Visa mer Visa mindre

Hitta hit

Besöksadress: Hälsingtorget, Falun