Grönskande skog.

Karls Knös

Områdets sydliga del består av gles talldominerande skog bitvis som hällmarkstallskog med myrstråk emellan. Inslag av enstaka granar förekommer.

Boka

Beskrivning

I områdets norra del är det bördigare med granskog med inslag av tall.
I vissa partier finns en del äldre granar där flera olika arter av hänglavar förekommer. Några vanliga hänglavarna är garnlav, violettgrå tagellav och skägglav.
I området finns många tallar med hög ålder, något som inte är så vanligt i skogarna idag. Flera av dessa gamla tallar är tjäderbetade. Lavskrika har förekommit i området under slutet av 1990-talet.

Vägbeskrivning

Från riksväg 70/E16 i Djurås. Åk västerut mot Oslo och sväng vänster i rondellen mot Bäsna. Fortsätt 3 km till fyrvägskorsning där du svänger höger mot Mockfjärd. Åk ca 6 km till Bröttjärna där du svänger vänster in på Bästenvägen. Följ grusvägen ca 400 m och sväng vänster in på Kalbäcksvägen. Följ grusvägen tills den tar slut vid en vändplan. Där finns I-tavlan.