Vatten med dimmslöja och omgivande skog.

Hälla

Här finns strömmande vatten, bergsbranter, tallhedar, tät granskog, sumpskog, myrar m.m. Ett intressant inslag som förekommer här är den fridlysta flodpärlmusslan.

Boka

Beskrivning

Älven är välbesökt av fiskare som kan få napp av bl.a. harr och öring. Exempel på växter som växer här är smörboll, Kung Karls spira, grenrör och storgröe. Drillsnäppa, strömstare och storskrake är några av de fåglar som häckar här.