Vatten med dimmslöja och omgivande skog.
Svartvitt foto vatten och skog.

Hälla

Visa kartan

Här finns strömmande vatten, bergsbranter, tallhedar, tät granskog, sumpskog, myrar m.m. Ett intressant inslag som förekommer här är den fridlysta flodpärlmusslan.

Visa mer Visa mindre