En massa träd i skogen.

Grävsbuan

Naturreservat beläget på Grävsbodbergets branta östsluttning. Ovanför branten består skogen mest av yngre tallskog med inslag av äldre tallöverståndare. Där finns också inslag av gammal skog med hög bördighet.

Boka

Beskrivning

I rasbranten finns en hel del olika lövträd, såsom asp, sälg, rönn och klibbal. Nedanför sluttningen är marken mycket blöt vilket gynnar lövträden. I området finns spår av skogsbruk. Antalet hänglavsarter inom området är påfallande stort och man kan t ex hitta både garnlav, skägglav och violettgrå tagellav. Korp häckar normalt i branten.
Inom reservatet finns spår efter en kolbotten och en kojruin.

Vägbeskrivning

Från Rv 70/E16. Åk norrut mot Mora ca 5 km, sväng höger vid ICA Gagnefshallen. Åk mot Moje, över järnvägen. Följ skylt Södra Moje. Vandringsleden går utmed vägen och du får parkera på lämpligt ställe och fortsätta till fots cirka 4 km innan du når Grävsbodarna. En vandringsledskarta är att rekommendera och finns att köpa på Ica Djurås.