Gesunda bänhus med klockstapel.

Gesunda Bönhus

I väckelsens kamp mot konventikelplakatet, när stugorna blev överfulla, beslutade man att bygga ett bönhus i byn. Alla var villiga att hjälpa till, man tecknade sig för dagsverken och leverans av timmer.

Boka

Beskrivning

Det ena stockvarvet efter det andra restes, genom frivilligt arbete och av skänkt material, under 1886-1887. Glasen i fönstren finansierades av "missionsauktioner", kyrkbänkarna var hemsågade bräder på långa bockar och ända tills 1916 hade bönhuset spåntak. Renoverades 1972.