Granskog, mossa.

Backmon

Området som till större delen består av olikåldrig lövskog är beläget på sluttningen ner mot Dalälven strax sydost om Djurås by.

Boka

Beskrivning

Området ligger delvis i en sänka i sedimentplaån mellan Iftängsjön och Djurmosjön. Sänkan påminner om en ravin och är fuktig i botten med rikligt med grova aspar och död lövved. Nedanför sänkan sjunker marken ner mot Dalälven där en platå har bildats. På platån finns ett område med grov gråal.

Backmon är gammal inägomark som tidigare har varit uppodlad. Inom området finns det ett par små inägor kvar. Närmast älven finns det en gammal ängslada.Området är ett omtyckt strövområde för befolkningen i Djurmo och Djurås.
Vandringsleden mellan Djurmo och Djurås går längs den norra reservatsgränsen.
Det finns slogbodar vid reservatets östra och västra gränser.

Vägbeskrivning

Från rondellen, E16 vid Djurås Torg
1. Ta höger om du kommer från Mockfjärd och vänster om du kommer från Leksand
2. Efter cirka en kilometer tar du höger in mot en stor gul byggnad (Färjbacksskolan)
3. Gå eller cykla härifrån. Det är ca två kilometers färd innan du är framme vid Backmon.
4. Gå in höger på den smala stigen alldeles intill pakeringen
5. Följ stigen en bra bit, intill älvkanten och vidare
6. Gå förbi Prest Olles Sjö. Ta sedan höger ut på grusvägen
7. Fortsätt rakt fram där vägen delar sig. Efter 1,3 km är du framme vid informationstavlan för Backmon.