Renhorn som takkrona

Gealtan

Ett samiskt familjeföretag i Idrefjällen som ägs av Benny Jonsson. Bolaget bildades 1994 med inriktning på försäljning av högkvalitativa renhudar.

Boka

Beskrivning

Renen är ett artiskt djur och väl rustad för hårt klimat. Renskinn är vackert och mjukt med färger som skiftar från vitaste vitt till djupaste brunt. Pälsen är tät, hårstråna luftfyllda och isolerar bra mot kyla och väta. Renens ibland hårda levnadsförhållande har med naturens hjälp gett renen en beklädnad som kan klara det värsta tänkbara väderförhållanden. Samerna som i urminnestider har följt renen i deras vandringar har klarat de hårdaste strapatser med genom att nyttja renhudar för beklädnad och skor. Renhudarna används också i kåtor som mjuka varma liggunderlag.