Gåsberget

Gåsberget

  • Besöksadress: Dalfors , 790 70 Rättvik

Naturskogsreservat på 511 ha. En av Sveriges bäst bevarade lövbrännor (lövbränna = ett tätt lövuppslag - en naturlig föryngring av skogen efter skogsbrand).

Vägbeskrivning

.