Faluröda trähus.

Garpenbergs gammelgård

Garpenbergs gammelgård är en hembygdsgård i södra Dalarna. Här finns ett tiotal äldre byggnader hämtade från byar i bygden. Bland annat en parstuga med vackra väggmålningar, en gruvstuga, bodar, lador, smedja och båtskjul.

Boka

Beskrivning

I nära anslutning till gården finns även milplatsen, med en ovanligt tjusig kolarkoja och en stor grillplats. Kolarkojan har en kamin och kan användas för övernattning. Föreningen sköter även visningar av Gruvkapellet, samt förvaltar vandringslederna Bensåsleden och Konnsjöleden. I föreningens samlingar finns framförallt föremål från äldre tiders skogs-, jord- och bergsbruk.

Besök gärna gammelgården och milplatsen på egen hand eller passa på vid något av de årligen återkommande evenemangen, som valborg, midsommar eller nationaldagen. Andra evenemang är källdrickning, hemvändardag, milkväll, surströmmingsfest och guidade vandringar. Söndagar i juli är gården och serveringen dessutom normalt öppen. Övriga tider efter bokning.

Faciliteter: Servering vid evenemang, dass, kolarkoja med kamin tillgänglig för övernattning.