Sollerön Gamla kapellet skärmklipp 2011.JPG

Gamla Kapellet

Vid 1500-talets början uppfördes S:t Laurentiuskapellet. Den tillhörande öppna klockstapeln hade två klockor. En av dessa, gjuten 1530, finns ännu kvar och används vid klockringning i Sollerö nuvarande kyrka.

Beskrivning

Kapellet revs 1781 men ännu idag kan man skönja resterna av de västra och norra delarna av kapellgrunden.