CBIS 1161300

Gamla brandstationen

1904 uppfördes gamla brandstationen, ritad av orsabördige arkitekten Arborelius, som även ritat Orsa Tingshus.