Fridhemskyrkan Mora 2011.jpg

Fridhemskyrkan

Kyrka från 1896. Församlingen bildades 1982 av fd. Mora Missions- och Mora Baptistförsamling. Gudstjänst firas söndagar. Är ansluten till Ekumeniakyrkan.

Fakta

  • Kyrkligt