CBIS 268647
Visa på karta

Fornäs Udd

När Dalarna började befolkas för omkring 6000 år sedan, var det till största delen nomadiserade jägar- och fiskarfolk som kom. Förmodligen började det även uppstå en fastare bosättning med anspråkslösa försök till jordbruk och boskapsskötsel.

Information

De tidiga jordbrukarna bosatte sig i första hand i de bördigaste och mest lättuppodlade trakterna. I Falu kommun finns ett sådant område kring Vika och söderut mot Torsång. Här har man gjort flera fynd från stenåldern och även från senare kulturer. De fasta fornlämningarna består av gravrösen. Trakten runt folkarbyn tycks ha varit ett viktigt bosättningsområde.

Här finner man de största och flesta rösena ute på en udde i Runn, kallad Fornäs udd. Sju eller åtta rösen har man räknat till, vart och ett med en diameter på mellan fem och fjorton meter. Höjden varierar mellan en halv och två och en halv meter. Det rör sig alltså om ansenliga dimensioner. Det största röset är ett av de få i sitt slag i Dalarna och det nordligaste i landskapet. Det avviker också från det vanliga mönstret och påminner mera om så kallade norrländska kuströsen av bronsålderstyp