Utsiktstorn.

Flens utsiktstorn

Utsiktstorn i byn Flen, 440 möh.

Beskrivning

Utsikt över de milsvida skogarna som utgör de nordligaste delarna av Grangärde finnmark.

Vägbeskrivning

Beläget mellan Björbo och Ludvika.