Vadmalsstampen, det är en typ av stampverk, som användes för att valka ylletyger.

Fjällbondegården Jotli

  • Telefon: 0253-23300
  • Kontaktperson: Småbruket Västerbäcken, Elvin Persson

Ett natur-kultur område med slåtterängar och den gamla fjällbondegården.

Boka

Beskrivning

I Storsäterns by, nära Storsätra Fjällhotell och längs med ån Grövlan finns en numera restaurerad slåtteräng med dess speciella flora. Stigen leder dig till Fjällbondegården där du kan uppleva, beskåda och fascineras av gamla timmerbyggnader och småbodar från 1800-talets typiska gårdsmiljö i området. Missa inte den världsunika vattendrivna vadmalstampen, en rekonstruktion från 1830-talet, som stampat tyger ända från delar av Mellansverige och Norge, trots att det ännu inte fanns väg.

Bra att veta

  • Sommar
  • Vinter