Somrig bild över Stångtjärn.

Fiskekort Stångtjärns Fiske

Stångtjärn är en fin tjärn belägen strax utanför Faluns centrum. Hela Stångtjärnsområdet är en fin plats för löpning, fiske, promenader och badning.

Boka

Beskrivning

I tjärnen finns det inplanterad Regnbåge och Röding, tjärnen innehåller även vanlig insjöfisk som gädda, abborre och mört.
Bokningsbekräftelsen gäller som fiskekort i Stångtjärn enligt områdets bestämmelser. Fiskekortet ska medföras vid fiskets utövande och på anfordran uppvisas för polisman eller fiskeritillsyningsman.

Runt tjärnen finns drygt 10 kastbryggor och två handikappbryggor. Dessutom finns två slogbodar med grillplats. 3600 kg ädelfisk om året sätts i, isättningen sker jämnt fördelat under hela fiskeperioden.
Max 3 fiskar/kort.

Fiskeregler
-Förbjudet att fiska utan fiskekort.
-Ett fiskekort berättigar till att fiska med ett fiskeredskap åt gången och att fånga tre stycken ädelfiskar.
-Fiskekortet är ett dagkort.
-Nedskräpning förbjuden - det finns papperskorgar använd dessa!
-Fiske från flytande föremål (båt, flytring, madrass osv.) är förbjudet.
-Allt fiske skall bedrivas från land!
-Fångad fisk som tänker behållas avlivas omedelbart.
-Visa hänsyn.
-Var rädd om bryggor och slogbodar.
-Tillsägelse av tillsynsman ska följas.

Fiskekort kan även köpas hos Visit Dalarna på telefon 0771-62 62 62