Fiskare med solnedgång som blänker i vattnet.

Fiskekort Ludvika Södra Fiskevårdsområde

I området ingår sjöarna, Haggen, Saxen, Snösjön, Vassel­sjön, Källsjön, Dammsjön samt Östansbo-, Knutsbo-, Lorensberga- och Ängstjärnarna. Ängstjärnarna är ett slangord, för på kartan heter den Ängtjärnen och ligger efter vägen mellan Hällsjön och Råbron.

Boka

Beskrivning

Återförsäljare fiskekort:

Fiskekorten går även att köpa hos Visit Dalarna på telefon 0771-62 62 62 eller ifiske.se

Priser:
Dagkort 50:-
Årskort 300:- Giltigt per kalenderår
Trollingkort 500:-/år (kontakta Fiskevårdsområdesföreningen)

Utskriven bokningsbekräftelse gäller som fiskekort.

Fiskeregler för Ludvika södra fiskevårdsområde:

l tillämpliga delar gäller Fiskelagen.

§ 1 För att bedriva fiske inom Ludvika södra Fiskevårdsområde skall den fiskande inneha fiskerättsbevis eller fiskekort.

§ 2 Fiskekortet/fiskerättsbeviset omfattar sjöarna Haggen, Saxen, Snösjön, Vasselsjön, Hällsjön, Dammsjön samt Östansbo-, Knutsbo-, Lorensberga-, Ängstjärnarna.

§ 3 Fiskekortet/fiskerättsbeviset gäller även för medföljande barn upp till 15 år som fiskar gratis med metspö. och kastspö. På årskortet får barn upp till 18 år fiska på familjens kort.

§ 4 Fiskekortet / fiskerättsbeviset skall medföras vid allt fiske och skall för att vara gällande ha innehavarens namn i beständig skrift.

§ 5 Vid trolling får endast två spön eller två revar användas per fiskekort. Utterfiske och användande av paravan är tillåtet.

§ 6 Max tre ädelfiskar per dygn får tas upp.

§ 7 Nätfiske får endast nyttjas av fiskerättsinnehavare. Två nät eller 60 meter är tillåtet. Alla nät skall vara märkta med namn, fastighetsbeteckning samt telefonnr.

§ 8 Mjärde eller mörtstuga, 15 st. angeldon eller 15 st. krok (flyt) får användas per fiskekort.

§ 9 För met - och pimpeltävlingar gäller särskilda regler. För information kontakta styrelsen.

§10 Föreningen har rätt att ta ut kontrollavgift av den som fiskat i strid med föreningens regler.

Kontaktperson för Ludvika Södra Fiskevårdsområdesförening:
Stenåke Andersson Tel 070-2635001, lena.sten@live.com