Utsikt över sjön Gimmen.

Fiskekort Gimmens Fiskevårdsområde

Fiskekort till Gimmens fiskevårdsområde. Dagkort och Årskort finns.

Boka

Beskrivning

Gimmen är en 28 m djup klarvattenssjö med fiske efter framför allt
abborre, öring, gädda, sik och mört.
Lissjön, inom området, erbjuder flugfiske efter öring men endast från flytring
där regeln catch and release tillämpas.
Separat fiskekort gäller för Lissjön och köpes endast via iFiske.se.

Fiskeregler för Gimmen
1. Med fiskekort får fiske endast bedrivas med handredskap
2. Med fiskerättsbevis får fiske bedrivas med handredskap och utestående redskap (mjärde & ryssja)
3. Barn under 12 år fiskar på målsmans kort och kvot
4. Utestående redskap märks med ägarens namn och adress. Omärkta beslagtas.
5. Fiske med utter, pulka, ståndkrok och gäddsax är inte tillåtet
6. Högst 1 spö per kort.
7. Trolling, maximalt 4 spön per båt (1 fiskekort per spö)
8. Högst två (2) ädelfiskar per person och dygn oavsett antal fiskekort
9.Minimimått: Öring – 45 cm Röding - 30 cm
10. Endast ett kort per person vid angling. Maximalt 10 redskap per kort vid angling.
Traditionell angelkrok ska användas.
11. Endast ett kort per person vid ismete (fiske med betesfisk och trekrok). Maximalt 4 spön per kort.
12. Fiskeförbud gäller i Gimån samt Gimmens tillflöden mellan 1/9 – 31/12
13. Allt kräftfiske är förbjudet
14. Alla former av nätfiske är förbjudet. Gäller oavsett fiskekort och/eller fiskerättsbevis.

Alla som fiskar i Gimmen är skyldiga att följa gällande fiskeregler samt medföra, och på anmodan visa upp ett giltigt fiskekort & ID –handling vid fiske. Tjuvfiske (fiske utan fiskekort) polisanmäls.

Fisketillsyn utförs av följande, av länsstyrelsen förordnade, personer:
Jan-Olov Hedberg, Lars Jonsson, Kjell Larsson, Magnus Holm, Dan Hallin, Mikael Karlsson, Gösta Grånäs och Anders Hedlund.
Vid tillsyn bär fisketillsynspersonen alltid tjänstetecken och medför förordnande som uppvisas om så önskas.

Inom området finns Svarttjärn med kontinuerlig inplantering av ädelfisk sommar som vinter.
Fiskekort för Svarttjärn säljes hos
Ica Supermarket Djurås
Vestlis Fiske Djurås/Borlänge

Fiskekort för Gimmen kan köpas här online eller hos:
Vestli's Fiske, Djurås 0241-513 65
Vestli's Fiske, Borlänge 0243-237486
Dalarna Älv-Camping 070-530 04 05
Ingalill Andersson, båthusen 0243-230360
Sonja Brolin, Gimmen (norränden) 0243-10706

För mer info se Gimmens fvos hemsida

UTSKRIVEN BEKRÄFTELSE GÄLLER SOM FISKEKORT!