CBIS 3006257
2/2
Visa på karta

Fiskekort Floda-Björbo Fiskevårdsområde

Genom Björbo och Dala-Floda, på en sträcka av endast 15km, strömmar inte mindre än sex älvforsar, Käringforsen, Fänforsen, Hagelängsforsen, skålforsen, Forsgärdsforsen och Hagforsen.

Boka

Information

Bokningsbekräftelsen gäller som fiskekort inom Floda-Björbos fiskevårdsområde enligt områdets bestämmelser. Fiskekortet ska medföras vid fiskets utövande och på anfordran uppvisas för polisman eller fiskeritillsyningsman.

Regler för turistfiskekort

1. Fiske får bedrivas mot lösande av fiskekort i samtliga vatten i Floda församling med undantag för Basttjärn i Trolldalen.
2. Barn under 18 år fiskar på målsmans kort.
3. Fiske får bedrivas med följande redskap:
Spinn-, haspel-, flug-, mete- eller pimpelspö samt mjärde (ej forsarna).
Mjärde får inte användas i ädelfiskevatten.
4. Angling är tillåtet i samtliga sjöar och tjärnar. (undantag ädelfiskevatten med särskilda fiskekort)
Max 15st angeldon per kort, minimimått angelkrok 10cm.
5. Allt fiske med fasta redskap riktat mot ädelfisk är förbjudet.
6. Kräftfiske ingår i ortskortet från 2017.
7. I Östra Glasögontjärn är endast flugspöfiske tillåtet.
8. Allt fiske från båt och flytring är förbjudet i ädelfiskevatten.
Undantag: Närsen, Älven, Gryssen, Långsjön och Olsen (Orsen).
9. Förbud mot drivfiske med flaska (bult) eller dylikt i alla ädelfiskevatten.
10. Ädelfiskevatten: Fiske får bedrivas med 1st handhållet spö per person. Max 2 ädelfiskar får fångas per kort och dag. Minimimått för Öring 35cm. Gäller även bäckar och andra mindre vattendrag där fiske är tillåtet (ej forsarna, se nedan).
11. Ädelfiske i alla forsar:
a) Endast ett handhållet spö per person och kort
b) Endast harr och öring mellan 30-35 cm får behållas, alla andra skall släppas tillbaka oavsett kondition och endast en öring och en harr per fiskekort och dag får behållas.
12. Harrfiske förbjudet from 1 maj tom 1 juni pga. lek.
Öringfiske förbjudet i strömmande vatten from. 15 sept tom 1 nov. Om Öring fångas i strömmande vatten när Harrfiske bedrivs under perioden 15 sept tom 1 nov skall den alltid återutsättas oavsett kondition eller storlek.
13. Fiske tillåtet ENDAST med konstgjorda beten i forsarna = flugfiske och spinnfiske med konstgjorda beten (drag, spinnare, jigg).
14. Gäddfiske, Gäddor under 75 cm längd får tas upp, alla gäddor över 75 cm återutsätts. Gäller i samtliga vatten

Fiskekort kan även köpas på turistbyråerna i Visit Dalarna, tfn 0771-62 62 62

Faciliteter och service

  • Sommar
  • Vinter

Recensioner

<% summary.RecommendedYes %> av <% summary.Count %> Rekommenderar


Totalupplevelse

<% summary.Rating | roundRating %>/<% summary.RatingMax %>

<% score.Name %>

<% score.Rating | roundRating %>/<% score.RatingMax %>

<% review.Title %>
<% review.Body | truncate %>
<% review.ScoreList.Score.Rating %>/<% review.ScoreList.Score.RatingMax %>

Rekommenderas av <% review.Signature %> anonymous Rekommenderas inte av <% review.Signature %> anonymous

"<% review.Body %>"

Skapad <% review.Completed | toLocaleDate %>
Shows <% reviewsToDisplay.length %> of <% reviews.length %>