CBIS 6669510
2/2
Visa på karta

Fiskekort Äppelbo Fiskevårdsområde

Västerdalälvens forsar tillsammans med över fyrahundra sjöar, tjärnar och vattendrag bjuder på ett varierat fiske. Abborre, gädda, harr, regnbåge och öring. Här finns de flesta fiskarterna för dig med rätta betet. Här finns också bra platser för handikappfiske

Boka

Information

Bytjärn: Put n´take-fiske med regnbåge (särskilt fiskekort)
Busjön: Rikligt med gädda och abborre även sik samt grov öring.
Vassgalen: Gädda och abborre.

Utskriven bokningsbekräftelse gäller som fiskekort.

Allt fiske i samtliga vatten kräver giltigt fiskekort
Angelfiske 12 don/kort.
Fiske med nät i sjöarna: Max 2 nät/kort

Fredningstider: För alla laxfiskar är fiske förbjudet under lekperioderna. För öring gäller förbud från 1:a september till 30:e november. Gäller EJ Bytjärn, Igeltjärn. Under dessa tider gäller även förbud mot att fiska med nät, för alla, inom en radie av 300 meter från bäck eller åmynning.

Trolling och dragrodd: Fritt antal spön.

Minimimått och fångstbegränsning: För alla laxfiskar gäller minimimått på 35 cm. Mindre fiskar skall ovillkorligen återutsättas. För öring och harr fångstbegränsning 3 st fiskar per dygn. OBS! Ett kort per kvot.

Fiskevatten med speciella regler:
Förbud mot båt/flythjälpmedel gäller i Järkarlstjärn, Bytjärn, Torsktjärn, Gröntjärn, Öratjärn och Porstjärn.

Speciella fiskekort krävs i Bytjärn, put´n take.
Ordningsföreskrifter och straffbestämmelser: Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. Kortet (bokningsbekräftelsen) medföres vid fiske och innehavaren ska kunna legitimera sig. Fiskestämmorna kan genom styrelsen besluta om begränsad rätt till fiske på grund av fiskevårdande åtgärder och fiskförflyttningar eller utsättningar. Fiske skall bedrivas med iaktagande av god fiskevård. Den som ertappas utan att inneha giltigt fiskekort eller bryter mot gällande bestämmelser eller andra allmänna bestämmelser riskerar åtel enligt gällande lag.

Kontaktperson: Bo Bo Enström, tfn 0281-224 72, 070-5858627

Fakta

  • Handikappvänligt
  • Sommar
  • Vinter
Loader

Recensioner

<% summary.RecommendedYes %> av <% summary.Count %> Rekommenderar


Totalupplevelse

<% summary.Rating | roundRating %>/<% summary.RatingMax %>

<% review.Title %>
<% review.Body | truncate %>
<% review.ScoreList.Score.Rating %>/<% review.ScoreList.Score.RatingMax %>

Rekommenderas av <% review.Signature %> anonymous Rekommenderas inte av <% review.Signature %> anonymous

"<% review.Body %>"

Skapad <% review.Completed | toLocaleDate %>
Shows <% reviewsToDisplay.length %> of <% reviews.length %>